Darowizny na rzecz stowarzyszenia prosimy wpłacać na konto:

Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Września
IBAN: 32 9681 0002 0021 4612 0186 1793

Dane do przekazania 1% podatku:

Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne “Szansa” w Grzybowie
nr KRS 0000239659.

Dziękujemy.